Rakowiecka

2014-06-27 12.44.32

 

Henryk Borowy-Borowski, ps. Trzmiel był oficerem Komendy Okręgu Wileńskiego AK, brał udział w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 a następnie na terenie obecnej Polski działał w komórce kontrwywiadowczej.
W czerwcu 1948 został aresztowany a następnie skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu przy Rakowieckiej.
W ostatnim słowie Henryk borowy-Borowski powiedział „
Oskarżyciel publiczny żąda kary śmierci. Trudno, żołnierska to rzecz ginąć. Ale czuję się uczciwym człowiekiem i dobrym Polakiem dzisiaj jeszcze. Więcej do powiedzenia nic nie mam”.
Szczątki Henryka Borowego-Borowskiego zostały odnalezione wiosną 2013 r. w pobliżu kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.
http://www.poszukiwania.ipn.gov.pl/sz1/odnalezieni/13249,Henryk-Borowy-Borowski.html

W.

27 września

dw 1

Wczoraj przy pomniku żołnierzy Baszty przy ulicy Dworkowej odbyła się uroczystość związana z 71 rocznicą zakończenia powstania na Mokotowie, na której uczczono także pamięć  140 powstańców zamordowanych po wyjściu z kanałów przez Niemców 27 września 1944  w pobliżu włazu na ulicy Dworkowej.
Warto dodać, że autorem pomnika z 1984 roku jest Eugeniusz Ajewski, ps. „Kotwa”, żołnierz „Baszty”.

dw3

 

W.

Królikarnia o poranku

Nie ma jak spacer letnim porankiem po Królikarni – jest wtedy pusta, zacieniona i trochę tajemnicza… Pałac w XIX wieku z jednej strony miał szczęście do właścicieli -rodziny Pusłowskich -kolekcjonerów sztuki i społeczników hojnie wspierających instytucje dobroczynne na Mokotowie, z drugiej ogromnego pecha, kiedy w strawił go pożar go pożar w 1879 roku.

król 1

Kurier Warszawski donosił wtedy, że „pożar wybuchnął tak gwałtownie, iż wszelki ratunek okazał się niemożliwy. Śliczny budynek, którego wnętrze zdobiło mnóstwo dzieł sztuki, a obok obrazów obejmowało wiele cennych pamiątek, stoi dziś w szczątkach, szczerniałych od ognia.(…) Szkody są ogromne, ale najważniejsza jest, że ze zgorzenia pałacu Królikarni ubyło jedno muzeum krajowe, jeden zbiór dzieł sztuki i zabytków, których już żadna siłą ludzka nie powróci.”

król 2

Dzięki determinacji ówczesnego właściciela majątku – Wandalina Pusłowskiego pałac odbudowano już w rok po pożarze. Zadania tego podjął się architekt Józef Huss, a odbudowa ta została nazwana przez W. Tatarkiewicza dziełem pionierskim w swojej dziedzinie i zasługującym na uznanie.
król 4

Jakie będą dalsze losy Królikarni nie wiadomo…

W.

Kolorowo na Tynieckiej

poczytaje 3

 

W ostatnią sobotę w Multimedialnej Bibliotece było bardzo kolorowo i kreatywnie. W ramach projektu „Poczytaje Jan Bajtlik – autor ilustracji, plakatów, twórca książki „Typogryzmol” poprowadził warsztaty dla dzieci, na które także „załapali” się rodzice. Pozostał po nich mural na murze i stopniowo znikające ślady farby na rękach, bo w pewnym momencie twórcy porzucili pędzle 😉

poczytaje 1

 

 

W.