1 września przy Zielnej 25


W kamienicy przy Zielnej 25 (na terenie dzisiejszego Parku Świętokrzyskiego niedaleko skrzyżowania z  dawną ulicą Pańską) od 1929 r. znajdowała się rozgłośnia Polskiego Radia.  Stąd 1 września 1939 r. nadano komunikat:

„Halo, halo. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. O godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły polską granicę, łamiąc pakt o nieagresji. Zbombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny”
Potem przemówił prezydent Warszawy Stefan Starzyński.
– A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.  Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Wysiłek całego narodu musi iść w jednym kierunku.  Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa”

30 września Niemcy przejeli rozgłośnię. 1 paździenika Polskie Radio rozpoczęło działalność w podziemiu.