z cyklu Warszawa za Warszawą

Schronisko Politechniki Warszawskiej Koliba położone u północnego zbocza Połoniny Caryńskiej to miejsce wyjątkowe. Niedaleko Koliby znajduje się miejsce po wsi Caryńskie, która przestała istnieć w wyniku akcji Wisła. W całych Bieszczadach w latach 1946-47 wysiedlano mieszkańców: Rusinów do ZSRR, Polaków na ziemie odzyskane. Wsie niszczono, żeby nikt nie starał się osiedlić w terenach przygranicznych. Pozostały tylko piwnice, podmurówki po cerkwiach, nieliczne nagrobki na cmentarzach. Ponownie ludzie zaczeli się osiedlać w Bieszczadach w latach 60-tych. Przyjechało wtedy tam wielu Warszawiaków – podczas budowy tamy na Solinie potrzebni byli szczególnie inżynierowie. Młodzi abslowenci nie mając perspektyw na mieszkanie w stolicy wyjeżdżali w Bieszczady.

A.