Referencje

Nasze wycieczki, cykle spacerów,  gry miejskie są odbierane bardzo pozytywnie i cenione. Przedstawiamy Państwu niektóre z otrzymanych rekomendacji, między innymi od: Fundacji Uniwersytetu Dzieciecego Ciekawej Historii Duch, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,  Biblioteki Medialnej na Tynieckiej, Fotospacery.pl, Zespołu Szkół nr 122, Rady Rodziców Szkoły Podstawowowej nr 351, wybitnego artysty Piotra Młodożeńca, czy  portalu varsawianistycznego Okno na Warszawę.

Rekomendacja Biblioteka Tyniecka 1

uniwersytet dzieciecy duch

polin

chip dfv fotospacery

szkola podst

piotr mlodozeniec

radarodzicow

oknonawarszawe-kopia