sąd w kościele

W roku 1339 r. odbyć się miał papieski proces pomiędzy  Królestwem Polskim, a Zakonem Krzyżackim. Miał to być proces nie cywilny a karny.  Chodziło o rozstrzygnięcie sporu o napaści oraz rabunki, zbrodnie na ludności cywilnej dokonywane podczas krzyżackich najazdów na ziemie polskie.
Na miejsce procesu wybrano Warszawę, co świadczyło o tym, że była na ten czas miastem dobrze rozwiniętym. Sąd musiał odbyć się w miejscu spełniającym wiele warunków: niezależności – Mazowsze było wtedy autonomicznym księstwem; bezpieczeństwa – Warszawa posiadała już system murów miejskich gwarantujący możliwość ochrony uczestników procesu przed ewentualnymi najazdami; reprezentacyjnych – Warszawa musiała zapewnić godne warunki gościny oraz miejsca pracy zarówno dla sędziów jak i stron konfliktu.  Na zjazd w Warszawie przybyli między innymi nuncjusze  papieża Benedykta XII:  Galhardem de Carceribus oraz  Piotr syn Gerwazego – kanonik w Le Puy. Warszawa musiała się też poszczycić możliwością ugoszczenia świadków, a było ich niemało – przybyło 176, z 200 wezwanych.
Sąd obradował w  dzisiejszej warszawskiej katedrze – wtedy kościele parafialnym. Jak wówczas wyglądał kościół?  Nie do końca wiadomo.  Współczesna katedra odbudowana została w stylu gotyku mazowieckiego, w 19 wieku nadano jej kształt w stylu neogotyku angielskiego, a jprzed tym remontem posiadała szatę barokową. Jeszcze wcześniej napewno była mniejsza i skromniejsza,ale na tyle reprezentacyjna by podjąć w swych progach ważnych gości.
A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *